Chúng tôi có thể cung cấp các tùy chọn giao hàng linh hoạt và các đơn đặt hàng có thể được giao trong cùng ngày, tùy thuộc vào thời gian giới hạn

Thông tin giao hàng

Do tinh chất của các sản phẩm khác nhau, chúng tôi xin cung cấp một số dịch vụ như sau:

1.Sản phẩm chất lượng cao, luôn tươi sạch đảm bảo vệ sinh

2.Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng,

3.Chúng tôi có thể giao hàng trong thời gian ngắn phạm vi nội thanh thanh phố HCM.

Thời gian đặt hàng và giao hàng

1.Trong nội thanh TP HCM : đặt hàng trước 15:00 giờ sẽ được giao hàng trong ngày.

Ngoại thành và tỉnh : đặt hàng trước 12 giờ trưa, sẽ được giao hàng trong ngày